Gezondheidscentra Haarlemmermeer

Eerstelijnszorg

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de overkoepelende organisatie van de gezondheidscentra Overbos, Floriande en Drie Meren in Hoofddorp. Daarnaast is de HuisArtsenPost Haarlemmermeer ook onderdeel van deze stichting.

In de gezondheidscentra kunnen de bewoners van de wijken Overbos en Floriande het hele jaar vijf dagen per week terecht voor zorg door de huisarts en de fysiotherapeut. In gezondheidscentrum Floriande en in gezondheidscentrum Drie Meren is ook een apotheek gevestigd. In de gezondheidscentra wordt veel samengewerkt.

Verschillende andere zorgverleners zoals diëtiste, logopediste, podotherapeut, kinder/jeugdpsychiater en verloskundige zijn één of meerdere dagdelen aanwezig.